DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00062626252427Ubiquitin
Gene list


DPGLEAN11499
DPGLEAN08943
DPGLEAN05951
DPGLEAN03338
DPGLEAN05847
DPGLEAN01857
DPGLEAN21363
DPGLEAN13729
DPGLEAN07711
DPGLEAN15770
DPGLEAN18035
DPGLEAN18633
DPGLEAN11139
DPGLEAN21580
DPGLEAN01309
DPGLEAN00181
DPGLEAN17710
DPGLEAN19389
DPGLEAN22312
DPGLEAN06113
DPGLEAN22620
DPGLEAN02023
DPGLEAN02551
DPGLEAN01795
DPGLEAN10276
DPGLEAN10283

BGIBMGA002759
BGIBMGA001415
BGIBMGA001495
BGIBMGA008545
BGIBMGA007406
BGIBMGA011446
BGIBMGA010604
BGIBMGA012323
BGIBMGA013595
BGIBMGA014179
BGIBMGA011581
BGIBMGA011841
BGIBMGA006659
BGIBMGA006464
BGIBMGA007334
BGIBMGA012671
BGIBMGA012689
BGIBMGA003897
BGIBMGA001549
BGIBMGA001551
BGIBMGA013972
BGIBMGA003493
BGIBMGA006819
BGIBMGA001322
BGIBMGA011273


FBpp0078436
FBpp0089269
FBpp0077159
FBpp0080733
FBpp0074054
FBpp0070894
FBpp0083927
FBpp0071182
FBpp0071432
FBpp0077974
FBpp0083354
FBpp0083740
FBpp0079116
FBpp0071186
FBpp0082817
FBpp0078563
FBpp0079650
FBpp0088191
FBpp0073619
FBpp0288465
FBpp0099676
FBpp0079606
FBpp0078984
FBpp0074519TC030562
TC030602
TC005738
TC030779
TC009978
TC003790
TC013702
TC001326
TC013995
TC007341
TC004834
TC004839
TC010440
TC010160
TC015991
TC001225
TC001240
TC009042
TC004781
TC002312
TC004014
TC000567
TC014299
TC003520
TC015662
TC007685
TC007754