DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0011257787Recoverin
Gene listDPGLEAN03501
DPGLEAN16671
DPGLEAN10909
DPGLEAN14021
DPGLEAN14022
DPGLEAN22161
DPGLEAN22313

BGIBMGA000709
BGIBMGA011582
BGIBMGA009561
BGIBMGA011910
BGIBMGA013817
BGIBMGA012280
BGIBMGA012282

FBpp0074659
FBpp0291978
FBpp0111562
FBpp0099625
FBpp0290370
FBpp0074669
FBpp0074320
FBpp0291258
TC015078
TC003144
TC000296
TC010474
TC010475
TC000480
TC004119