DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00119915141713Cytochrome b5
Gene list
DPGLEAN11795
DPGLEAN06992
DPGLEAN09872
DPGLEAN20565
DPGLEAN12610
DPGLEAN18117
DPGLEAN12283
DPGLEAN11261
DPGLEAN21683
DPGLEAN19215
DPGLEAN16060
DPGLEAN09339
DPGLEAN05570
DPGLEAN04517
DPGLEAN06506


BGIBMGA007603
BGIBMGA012486
BGIBMGA012487
BGIBMGA003014
BGIBMGA001292
BGIBMGA009497
BGIBMGA013606
BGIBMGA008416
BGIBMGA006604
BGIBMGA006659
BGIBMGA009014
BGIBMGA007893
BGIBMGA014207
BGIBMGA014208FBpp0074426
FBpp0077559
FBpp0077562
FBpp0080542
FBpp0077118
FBpp0079963
FBpp0080486
FBpp0080465
FBpp0088809
FBpp0085713
FBpp0080101
FBpp0087979
FBpp0071240
FBpp0075245
FBpp0290181
FBpp0290558
FBpp0290813
TC016228
TC007845
TC000220
TC009754
TC005424
TC012011
TC001027
TC008221
TC006216
TC006231
TC006232
TC007713
TC002681