DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00175715161615ATPase, P-type, K/Mg/Cd/Cu/Zn/Na/Ca/Na/H-transporter
Gene listDPGLEAN11072
DPGLEAN13298
DPGLEAN01665
DPGLEAN03862
DPGLEAN13021
DPGLEAN02739
DPGLEAN18978
DPGLEAN18986
DPGLEAN05557
DPGLEAN02030
DPGLEAN22456
DPGLEAN10081
DPGLEAN10823
DPGLEAN02473
DPGLEAN09831

BGIBMGA004533
BGIBMGA004534
BGIBMGA006162
BGIBMGA005630
BGIBMGA000366
BGIBMGA005880
BGIBMGA005058
BGIBMGA011872
BGIBMGA006603
BGIBMGA001042
BGIBMGA001074
BGIBMGA001552
BGIBMGA001553
BGIBMGA005726
BGIBMGA003317
BGIBMGA011235
FBpp0112329
FBpp0079815
FBpp0291443
FBpp0074048
FBpp0289035
FBpp0088502
FBpp0289580
FBpp0288804
FBpp0078185
FBpp0271765
FBpp0071750
FBpp0080040
FBpp0074079
FBpp0088794
FBpp0072121
FBpp0293013
TC007810
TC001467
TC012671
TC014807
TC014862
TC000305
TC011007
TC001253
TC008620
TC009783
TC008001
TC005932
TC007712
TC015818
TC011526