DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0021231291113Phospholipid/glycerol acyltransferase
Gene list
DPGLEAN21405
DPGLEAN10617
DPGLEAN10619
DPGLEAN16372
DPGLEAN10849
DPGLEAN12245
DPGLEAN16166
DPGLEAN07300
DPGLEAN01450
DPGLEAN22427
DPGLEAN09830
DPGLEAN03393

BGIBMGA005057
BGIBMGA000425
BGIBMGA010829
BGIBMGA012588
BGIBMGA007838
BGIBMGA007839
BGIBMGA007880
BGIBMGA012193
BGIBMGA011091
FBpp0076972
FBpp0084618
FBpp0089307
FBpp0075176
FBpp0086975
FBpp0084271
FBpp0111469
FBpp0075179
FBpp0110147
FBpp0073521
FBpp0291375


TC007781
TC015335
TC000679
TC000682
TC011057
TC012134
TC009822
TC008962
TC004512
TC016320
TC016200
TC003327
TC006447