DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00235020112715Proteinase inhibitor I1, Kazal
Gene list


DPGLEAN22559
DPGLEAN09941
DPGLEAN09942
DPGLEAN11949
DPGLEAN17316
DPGLEAN18634
DPGLEAN12264
DPGLEAN21922
DPGLEAN21924
DPGLEAN21925
DPGLEAN19982
DPGLEAN19984
DPGLEAN16558
DPGLEAN16605
DPGLEAN16601
DPGLEAN22201
DPGLEAN11621
DPGLEAN11622
DPGLEAN11605
DPGLEAN05070BGIBMGA008958
BGIBMGA011573
BGIBMGA011574
BGIBMGA013655
BGIBMGA014012
BGIBMGA014016
BGIBMGA003503
BGIBMGA003504
BGIBMGA009047
BGIBMGA001937
BGIBMGA003498
FBpp0111388
FBpp0111390
FBpp0078956
FBpp0083449
FBpp0079424
FBpp0112018
FBpp0291232
FBpp0079858
FBpp0289666
FBpp0078035
FBpp0083108
FBpp0075424
FBpp0099600
FBpp0084331
FBpp0078236
FBpp0079857
FBpp0075483
FBpp0076385
FBpp0089409
FBpp0111672
FBpp0071692
FBpp0081403
FBpp0087488
FBpp0075482
FBpp0073583
FBpp0289538
FBpp0294051
TC004684
TC004709
TC004567
TC030582-GA
TC006371
TC010525
TC008858
TC005336
TC010347
TC001029
TC001030
TC001031
TC030465
TC004793
TC000930