DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00400014141514Actin-like
Gene list


DPGLEAN11446
DPGLEAN21028
DPGLEAN11022
DPGLEAN18478
DPGLEAN06246
DPGLEAN13185
DPGLEAN08530
DPGLEAN21721
DPGLEAN14100
DPGLEAN13896
DPGLEAN17214
DPGLEAN04073
DPGLEAN08809
DPGLEAN08810

BGIBMGA009119
BGIBMGA009732
BGIBMGA009805
BGIBMGA009821
BGIBMGA005577
BGIBMGA005576
BGIBMGA002082
BGIBMGA002083
BGIBMGA008880
BGIBMGA001921
BGIBMGA009999
BGIBMGA000082
BGIBMGA013945
BGIBMGA012151

FBpp0082597
FBpp0082979
FBpp0111781
FBpp0086174
FBpp0082253
FBpp0085365
FBpp0074318
FBpp0076460
FBpp0086115
FBpp0082121
FBpp0074529
FBpp0071448
FBpp0070788
FBpp0073983
FBpp0078131
TC009219
TC006297
TC006296
TC030579
TC013746
TC012175
TC008881
TC002963
TC000144
TC003944
TC001624
TC003326
TC008318
TC001452