DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00582137383235Ion transport
Gene list

DPGLEAN05909
DPGLEAN14309
DPGLEAN21114
DPGLEAN14717
DPGLEAN17321
DPGLEAN17362
DPGLEAN03966
DPGLEAN03967
DPGLEAN18654
DPGLEAN13288
DPGLEAN06626
DPGLEAN16754
DPGLEAN16755
DPGLEAN17508
DPGLEAN15199
DPGLEAN10888
DPGLEAN08636
DPGLEAN08401
DPGLEAN02838
DPGLEAN13115
DPGLEAN19877
DPGLEAN03650
DPGLEAN04614
DPGLEAN01470
DPGLEAN13965
DPGLEAN07864
DPGLEAN15404
DPGLEAN06077
DPGLEAN18984
DPGLEAN01994
DPGLEAN04089
DPGLEAN13451
DPGLEAN13452
DPGLEAN04398
DPGLEAN10544
DPGLEAN08847
DPGLEAN08879

BGIBMGA004118
BGIBMGA006922
BGIBMGA008560
BGIBMGA005913
BGIBMGA005914
BGIBMGA009272
BGIBMGA009273
BGIBMGA013345
BGIBMGA013346
BGIBMGA013355
BGIBMGA013392
BGIBMGA014186
BGIBMGA003046
BGIBMGA007794
BGIBMGA011807
BGIBMGA012784
BGIBMGA007009
BGIBMGA005195
BGIBMGA002131
BGIBMGA004308
BGIBMGA014042
BGIBMGA010027
BGIBMGA001085
BGIBMGA013298
BGIBMGA006050
BGIBMGA006052
BGIBMGA001166
BGIBMGA003851
BGIBMGA013403
BGIBMGA009078
BGIBMGA004272
BGIBMGA001557
BGIBMGA001988
BGIBMGA007897
BGIBMGA003731
BGIBMGA001882
BGIBMGA000577
BGIBMGA003369
FBpp0290659
FBpp0085981
FBpp0293734
FBpp0112395
FBpp0071592
FBpp0072323
FBpp0111766
FBpp0088599
FBpp0088347
FBpp0078336
FBpp0111727
FBpp0072079
FBpp0111503
FBpp0298326
FBpp0099780
FBpp0087557
FBpp0089047
FBpp0293383
FBpp0293114
FBpp0084879
FBpp0081252
FBpp0289445
FBpp0292707
FBpp0080498
FBpp0072423
FBpp0110308
FBpp0111866
FBpp0292159
FBpp0088509
FBpp0288427
FBpp0292051
FBpp0070930


TC007822
TC004313
TC004640
TC004715
TC002610
TC008775
TC008776
TC013866
TC013928
TC005176
TC001338
TC006642
TC006643
TC007561
TC009943
TC012313
TC005355
TC003075
TC010148
TC011226
TC011227
TC015503
TC012369
TC004749
TC008007
TC003580
TC002449
TC015674
TC015678
TC007743
TC002715
TC008326
TC007033
TC004126
TC004130