DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0060731291012GTP1/OBG
Gene listDPGLEAN20295
DPGLEAN01904
DPGLEAN13808
DPGLEAN12132
DPGLEAN08385
DPGLEAN06685
DPGLEAN03223
DPGLEAN01318
DPGLEAN03698
DPGLEAN16517
DPGLEAN13534
DPGLEAN00014
BGIBMGA001616
BGIBMGA000754
BGIBMGA011822
BGIBMGA007131
BGIBMGA011907
BGIBMGA005249
BGIBMGA000474
BGIBMGA002835
BGIBMGA012046FBpp0080939
FBpp0082867
FBpp0079327
FBpp0087084
FBpp0083213
FBpp0086063
FBpp0088408
FBpp0087637
FBpp0080855
FBpp0083715


TC005461
TC012725
TC005831
TC011698
TC011700
TC014754
TC014758
TC008833
TC009617
TC005867
TC014336
TC003476