DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00620925232125EGF
Gene list
DPGLEAN20302
DPGLEAN14388
DPGLEAN07996
DPGLEAN08031
DPGLEAN21089
DPGLEAN17109
DPGLEAN10637
DPGLEAN16272
DPGLEAN16172
DPGLEAN08517
DPGLEAN05707
DPGLEAN03203
DPGLEAN04644
DPGLEAN20997
DPGLEAN17666
DPGLEAN16551
DPGLEAN16605
DPGLEAN08730
DPGLEAN09341
DPGLEAN09342
DPGLEAN09732
DPGLEAN20659
DPGLEAN08902
DPGLEAN05305
DPGLEAN05333
BGIBMGA007607
BGIBMGA007608
BGIBMGA007609
BGIBMGA007610
BGIBMGA012488
BGIBMGA004843
BGIBMGA002547
BGIBMGA000783
BGIBMGA014545
BGIBMGA000206
BGIBMGA009611
BGIBMGA002952
BGIBMGA010195
BGIBMGA000467
BGIBMGA003503
BGIBMGA003504
BGIBMGA001121
BGIBMGA012584
BGIBMGA012092
BGIBMGA012240
BGIBMGA003723
BGIBMGA008395
BGIBMGA007929


FBpp0099721
FBpp0293201
FBpp0086438
FBpp0290700
FBpp0086351
FBpp0288820
FBpp0293268
FBpp0112919
FBpp0084498
FBpp0271945
FBpp0087868
FBpp0087309
FBpp0077167
FBpp0088727
FBpp0076518
FBpp0292927
FBpp0292843
FBpp0080811
FBpp0297915
FBpp0083153
FBpp0074961
TC007878
TC007149
TC004709
TC030664
TC030735
TC000214
TC013227
TC009676
TC009677
TC004424
TC010461
TC010113
TC005670
TC002911
TC003939
TC012521
TC004393
TC004414
TC001967
TC000871
TC008029
TC003429
TC007013
TC004114
TC011508