DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00724886105Mpv17/PMP22
Gene list

DPGLEAN00400
DPGLEAN01735
DPGLEAN12131
DPGLEAN11090
DPGLEAN11089
DPGLEAN11244
DPGLEAN17724
DPGLEAN14244


BGIBMGA007722
BGIBMGA010703
BGIBMGA011828
BGIBMGA011829
BGIBMGA011645
BGIBMGA006631
FBpp0073039
FBpp0073040
FBpp0072645
FBpp0073607
FBpp0112245
FBpp0075803
FBpp0088286
FBpp0070244
FBpp0290527
FBpp0070243
TC011710
TC011801
TC002240
TC011649
TC003498