DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00894214141415ENTH/VHS
Gene list


DPGLEAN11769
DPGLEAN18723
DPGLEAN08197
DPGLEAN13849
DPGLEAN16488
DPGLEAN21933
DPGLEAN19964
DPGLEAN01222
DPGLEAN10425
DPGLEAN13556
DPGLEAN05577
DPGLEAN12778
DPGLEAN20204
DPGLEAN17753

BGIBMGA005700
BGIBMGA003602
BGIBMGA000244
BGIBMGA010785
BGIBMGA011848
BGIBMGA011641
BGIBMGA007035
BGIBMGA014067
BGIBMGA010066
BGIBMGA010991
BGIBMGA005520
BGIBMGA005521
BGIBMGA009372
BGIBMGA003753

FBpp0076189
FBpp0112013
FBpp0088692
FBpp0288790
FBpp0079732
FBpp0071298
FBpp0071455
FBpp0089151
FBpp0080620
FBpp0075680
FBpp0291500
FBpp0291394
FBpp0072788
FBpp0075048

TC004694
TC007906
TC014037
TC012118
TC012168
TC012299
TC005393
TC015954
TC015976
TC008263
TC011686
TC010693
TC003525
TC002717
TC006993