DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01107437252635Phosphatidylinositol transfer protein-like, N-terminal
Gene list
DPGLEAN22488
DPGLEAN22489
DPGLEAN08016
DPGLEAN00398
DPGLEAN14882
DPGLEAN14883
DPGLEAN16627
DPGLEAN16399
DPGLEAN09264
DPGLEAN09489
DPGLEAN16186
DPGLEAN17941
DPGLEAN17942
DPGLEAN17943
DPGLEAN21018
DPGLEAN10454
DPGLEAN15417
DPGLEAN15489
DPGLEAN15490
DPGLEAN15491
DPGLEAN02059
DPGLEAN20840
DPGLEAN07476
DPGLEAN07479
DPGLEAN07481
DPGLEAN00050
DPGLEAN15508
DPGLEAN15519
DPGLEAN15520
DPGLEAN15533
DPGLEAN15534
DPGLEAN15535
DPGLEAN15586
DPGLEAN08841
DPGLEAN08892
DPGLEAN08893
DPGLEAN06462
BGIBMGA012431
BGIBMGA012441
BGIBMGA001461
BGIBMGA001462
BGIBMGA005953
BGIBMGA005954
BGIBMGA005955
BGIBMGA005956
BGIBMGA005957
BGIBMGA005958
BGIBMGA012351
BGIBMGA003032
BGIBMGA013015
BGIBMGA013016
BGIBMGA013017
BGIBMGA012885
BGIBMGA012887
BGIBMGA011898
BGIBMGA004378
BGIBMGA009838
BGIBMGA008003
BGIBMGA012907
BGIBMGA008886
BGIBMGA003128
BGIBMGA003132
FBpp0080321
FBpp0099382
FBpp0072855
FBpp0085226
FBpp0070865
FBpp0078440
FBpp0087617
FBpp0090954
FBpp0076740
FBpp0080778
FBpp0075707
FBpp0083837
FBpp0080749
FBpp0078902
FBpp0087586
FBpp0087615
FBpp0070401
FBpp0073145
FBpp0112996
FBpp0078953
FBpp0083690
FBpp0072461
FBpp0079076
FBpp0079090
FBpp0076823
FBpp0099381TC005781
TC014975
TC014976
TC015047
TC011756
TC014916
TC013464
TC013465
TC014093
TC014094
TC014095
TC014096
TC014097
TC011244
TC015392
TC015447
TC015448
TC015449
TC015450
TC002931
TC002960
TC015702
TC015705
TC000182
TC015570
TC015583
TC003865
TC008522
TC003315
TC000611
TC014329
TC015615
TC015616
TC015669
TC005119