DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01403041449Beta-ketoacyl synthase, N-terminal
Gene list

DPGLEAN00208
DPGLEAN15634
DPGLEAN05559
DPGLEAN10316


BGIBMGA008579
BGIBMGA008580
BGIBMGA008581
BGIBMGA013044
BGIBMGA013045
BGIBMGA013151
BGIBMGA013153
BGIBMGA008601
BGIBMGA008602
BGIBMGA013278
BGIBMGA013281
BGIBMGA013284
BGIBMGA006734
BGIBMGA004655
FBpp0078358
FBpp0077342
FBpp0297101
FBpp0288532


TC015337
TC015339
TC015340
TC000238
TC015399
TC015400
TC011607
TC007689
TC011522