DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01591923281824Cadherin-like
Gene listDPGLEAN11742
DPGLEAN08965
DPGLEAN08966
DPGLEAN05947
DPGLEAN07976
DPGLEAN10983
DPGLEAN17314
DPGLEAN17504
DPGLEAN17468
DPGLEAN06812
DPGLEAN05707
DPGLEAN21712
DPGLEAN07301
DPGLEAN22119
DPGLEAN16550
DPGLEAN16551
DPGLEAN06014
DPGLEAN06083
DPGLEAN02586
DPGLEAN12810
DPGLEAN02431
DPGLEAN03051
DPGLEAN03052

BGIBMGA002748
BGIBMGA004592
BGIBMGA006250
BGIBMGA000387
BGIBMGA013573
BGIBMGA013730
BGIBMGA013616
BGIBMGA010266
BGIBMGA010267
BGIBMGA002162
BGIBMGA002949
BGIBMGA002950
BGIBMGA002951
BGIBMGA002952
BGIBMGA000466
BGIBMGA000467
BGIBMGA010874
BGIBMGA010875
BGIBMGA008034
BGIBMGA010542
BGIBMGA010597
BGIBMGA001934
BGIBMGA001935
BGIBMGA010415
BGIBMGA010451
BGIBMGA010452
BGIBMGA010453
BGIBMGA000030
FBpp0088272
FBpp0099721
FBpp0075002
FBpp0077708
FBpp0292214
FBpp0293207
FBpp0087309
FBpp0077167
FBpp0082424
FBpp0081987
FBpp0290312
FBpp0071475
FBpp0292843
FBpp0084248
FBpp0079217
FBpp0074675
FBpp0297348
FBpp0290916


TC009157
TC007877
TC007878
TC004976
TC000401
TC000221
TC000222
TC014748
TC013220
TC013221
TC013225
TC013226
TC013227
TC007180
TC007181
TC010411
TC011230
TC001129
TC013570
TC011155
TC012521
TC015622
TC011374
TC011374-GA