DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0178841191015SANT, eukarya
Gene list


DPGLEAN11481
DPGLEAN06962
DPGLEAN09901
DPGLEAN05792
DPGLEAN18078
DPGLEAN06579
DPGLEAN03839
DPGLEAN00205
DPGLEAN15411
DPGLEAN07142
DPGLEAN14397
BGIBMGA004821
BGIBMGA012794
BGIBMGA010249
BGIBMGA012627
BGIBMGA000930
BGIBMGA013484
BGIBMGA010525
BGIBMGA008364
BGIBMGA004964


FBpp0099776
FBpp0086956
FBpp0296978
FBpp0073541
FBpp0078382
FBpp0082692
FBpp0292003
FBpp0081603
FBpp0088056
FBpp0074466

TC009145
TC004295
TC030769
TC030774
TC006021
TC014528
TC014948
TC011929
TC007336
TC007199
TC008832
TC013259
TC012356
TC007439
TC008332