DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01793325234136Glutathione S-transferase/chloride channel, C-terminal
Gene list
DPGLEAN14383
DPGLEAN07422
DPGLEAN00802
DPGLEAN00407
DPGLEAN04701
DPGLEAN15774
DPGLEAN17330
DPGLEAN10649
DPGLEAN09486
DPGLEAN09151
DPGLEAN12507
DPGLEAN06785
DPGLEAN06787
DPGLEAN13104
DPGLEAN03237
DPGLEAN03240
DPGLEAN02728
DPGLEAN04969
DPGLEAN02611
DPGLEAN07501
DPGLEAN02423
DPGLEAN10542
DPGLEAN01745
DPGLEAN01768
DPGLEAN14398
BGIBMGA009107
BGIBMGA009106
BGIBMGA005064
BGIBMGA011820
BGIBMGA011819
BGIBMGA011658
BGIBMGA006639
BGIBMGA006425
BGIBMGA005116
BGIBMGA006537
BGIBMGA006538
BGIBMGA014083
BGIBMGA010093
BGIBMGA010094
BGIBMGA011786
BGIBMGA009935
BGIBMGA009951
BGIBMGA007860
BGIBMGA002211
BGIBMGA002222
BGIBMGA002279
BGIBMGA008302
BGIBMGA003259


FBpp0071969
FBpp0082041
FBpp0082042
FBpp0082043
FBpp0082045
FBpp0082046
FBpp0082047
FBpp0086857
FBpp0085809
FBpp0085855
FBpp0076870
FBpp0085858
FBpp0113057
FBpp0290855
FBpp0085852
FBpp0085853
FBpp0085856
FBpp0085857
FBpp0087660
FBpp0073609
FBpp0081522
FBpp0081520
FBpp0082078
FBpp0076376
FBpp0076378
FBpp0076349
FBpp0087548
FBpp0087549
FBpp0293853
FBpp0076348
FBpp0099646
FBpp0082079
FBpp0289447
FBpp0084762
FBpp0082044
FBpp0085876
FBpp0085854
FBpp0085850
FBpp0085851
FBpp0082077
FBpp0085905
TC002878
TC004940
TC004941
TC004942
TC009482
TC013948
TC003103
TC003104
TC009707
TC007571
TC009842
TC007229
TC004442
TC004443
TC004444
TC004445
TC004446
TC004447
TC004448
TC004449
TC004450
TC006215
TC003231
TC003232
TC003233
TC003873
TC000054
TC000055
TC000067
TC003336
TC003345
TC003346
TC003347
TC003348
TC000522
TC003496