DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01824830283532EF-hand
Gene list


DPGLEAN21477
DPGLEAN03501
DPGLEAN03597
DPGLEAN14357
DPGLEAN03337
DPGLEAN14648
DPGLEAN17086
DPGLEAN00968
DPGLEAN18079
DPGLEAN10671
DPGLEAN10065
DPGLEAN09260
DPGLEAN10909
DPGLEAN08605
DPGLEAN12271
DPGLEAN08481
DPGLEAN13034
DPGLEAN14021
DPGLEAN14022
DPGLEAN13892
DPGLEAN22161
DPGLEAN16106
DPGLEAN15424
DPGLEAN22313
DPGLEAN09333
DPGLEAN11697
DPGLEAN22458
DPGLEAN00078
DPGLEAN02359
DPGLEAN15513

BGIBMGA005345
BGIBMGA004819
BGIBMGA006937
BGIBMGA008563
BGIBMGA005853
BGIBMGA000709
BGIBMGA011582
BGIBMGA013056
BGIBMGA013109
BGIBMGA001212
BGIBMGA009561
BGIBMGA008727
BGIBMGA004330
BGIBMGA009869
BGIBMGA009871
BGIBMGA000932
BGIBMGA001044
BGIBMGA012961
BGIBMGA006742
BGIBMGA006743
BGIBMGA008861
BGIBMGA012280
BGIBMGA012281
BGIBMGA012282
BGIBMGA009994
BGIBMGA005478
BGIBMGA001318
BGIBMGA001319FBpp0291978
FBpp0293502
FBpp0084277
FBpp0291174
FBpp0291175
FBpp0078381
FBpp0289611
FBpp0078699
FBpp0077183
FBpp0099625
FBpp0290370
FBpp0077184
FBpp0085438
FBpp0083223
FBpp0074669
FBpp0072496
FBpp0074320
FBpp0087930
FBpp0110460
FBpp0291258
FBpp0088546
FBpp0087280
FBpp0291025
FBpp0085411
FBpp0080727
FBpp0086204
FBpp0073031
FBpp0088004
FBpp0072672
FBpp0082157
FBpp0070731
FBpp0070842
FBpp0070176
FBpp0087929
FBpp0083200
TC002811-GA
TC005470
TC012785
TC007143
TC004592
TC008758
TC010874
TC012704
TC014782
TC003144
TC030667
TC030731
TC000296
TC012196
TC007304
TC008661
TC007534
TC010474
TC010475
TC012269
TC012270
TC006656
TC002498
TC015439
TC008274
TC001251
TC013283
TC001761
TC001769
TC010837
TC006493
TC004119