Input MCL group: "MCL18300"

Species#GenesGene list
Homo sapiens1ENSP00000264065
Mus musculus1ENSMUSP00000028392
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus1PB17534-RA
Linepithema humile1LH12008-RA
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis1NV12754-PA
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA005230-PA
Heliconius melpomene1HMEL006779-PA
Danaus plexippus1DPOGS212610
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura0
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Nvit_NV12754-PA       ---------MirleveEldfYrIsetkifdeglcnrclckltftklqakpgsfsivstpl
 Lhum_LH12008-RA       ---------MkyperqKlheYd--------------------------------------
 Pbar_PB17534-RA       ---------niydiisvftiFtf-------------------------------------
 Hsap_ENSP00000264065     ---------MgvwlnkddyirdL-------------------------------------
 Mmus_ENSMUSP00000028392   ---------MgvwlnkddfirdL-------------------------------------
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ---------------mElfqFgI-------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       ---------------mKmlkFlL-------------------------------------
 Hmel_HMEL006779-PA      mqkavrfylhlkgenvKlylkyy-------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       yldlagnivtRrssilITLfVfasLtSaEDYYkLLGVerTAdQRdIRkAFKKLAVteHPD
 Lhum_LH12008-RA       ----------------------CdVsqrEDYYEiLGiSrsAdQdEIRkAFKKLAVtyHPD
 Pbar_PB17534-RA       ---------vdrykiiITfLViisLirgEDYYEiLGiSrsAgQdEIRkAFKKLAIiyHPD
 Hsap_ENSP00000264065     ---------kRiilCFlivymailVgTDQDfYsLLGVSKTASsREIRQAFKKLAlKLHPD
 Mmus_ENSMUSP00000028392   ---------kRislClliLyVvvvVgTDQnfYsLLGVSKTASsREIRQAFKKLAlKLHPD
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    --------------------miCtasTDQhc-------------------rrvA----Pe
 Dple_DPOGS212610       ----------------IvLLlkCvnlSDvsYYEiLGVSKqATtQEIRQAyKKLAVKLHPD
 Hmel_HMEL006779-PA      ---------fRlklfFITfVllqsVlSDvsYYELLGVSKqAStQEIkQAyKKLAVKLHPD

 Nvit_NV12754-PA       KktDDPeAHeRFiKlTtAYEVLKDpDLRKKYDLYGEEGLdDSKrrsnYhSYtYYQnN---
 Lhum_LH12008-RA       KNtDDPNAHdKFirlTtAYEILKDnDLRRKYDLYGEDGLdkSnkkQtYhSWnYYrdS---
 Pbar_PB17534-RA       KNtDDPdAHdKFvrlTKAYEtLKDnDLRKtYDLfGEDsfkkSnkqt-YySsSYYQHS---
 Hsap_ENSP00000264065     KNPnnPNAHgdFLKInrAYEVLKDeDLRKKYDkYGEkGLeDnqGgQ-YESWnYYrYD---
 Mmus_ENSMUSP00000028392   KNPnnPNAHgdFLKInrAYEVLKDeDLRKKYDkYGEkGLeDnqGgQ-YESWSYYrYD---
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    K----------------pvvlLqnftrRhtYr--GE-----------lNerellEYi---
 Dple_DPOGS212610       KNsD-skeqkKFLeITEAYEILKDpnkRRhYDIYGsqqsytrK----YDyhSqtEYNnly
 Hmel_HMEL006779-PA      KNPD-aNeqkRFLeITEAYEtLKDpqkRhQYDLYGsqqsytkK----YDhhSqaEYN---

 Nvit_NV12754-PA       -FGIYDD-DPQIITLnRndYFDsvteSEkMWFVNFYSPqC-SHCHhLAPvWRKIAKdLEG
 Lhum_LH12008-RA       -l-IYED-DqhVIiLERsdYFesvINSEscWFVNFYSPmC-SHCHhLAPtWkEVAKlLDG
 Pbar_PB17534-RA       -F-IYqy-DenVVyLtKndYFesiINSDssWFVNFYSPmC-SHCHhLAPvWRKVAKlLNs
 Hsap_ENSP00000264065     -FGIYDD-DPEIITLERRE-FDaAVNSgeLWFVNFYSPgC-SHCHDLAPtWRdfAKevDG
 Mmus_ENSMUSP00000028392   -FGIYDD-DPEIITLERRE-FDaAVNSgeLWFVNFYSPgC-SHCHDLAPtWREfAKevDG
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    -nmlrDseDlEltenQvlEisDpS--rEhaWlVaylpahCgafCdDLAhhWmiVAskLrp
 Dple_DPOGS212610       ynGlYhD-nPhVkTLsgREfYqyl--nEgLyFiNFYSPfC-ppCqnLAnhWkKlAqtykG
 Hmel_HMEL006779-PA      -nlyYnD-----------tYlD-----ngLyFiNFYSPfC-ppCqnLAdkWkRlAeiykG

 Nvit_NV12754-PA       v--IrvGAVNCEdDwhLC-sQVGIqSYPTLMhyppnSkqG-VRYkGEKSyEeIMrFvLDk
 Lhum_LH12008-RA       i--VKIaAVNCEhNRqLC-HQVGINaYPTLLhFRknSqqG-VyYmGEKtqEAIMrFALDr
 Pbar_PB17534-RA       v--mKIaAVNCEyDRMLC-HQVGIHvYPTLLYFnkhSqnG-VhYNqERtqqAIIhFALNk
 Hsap_ENSP00000264065     L--lrIGAVNCgdDRMLC-rmkGvNSYPsLfiFRsGmap--VKYHGDRSkEslVsFAmqH
 Mmus_ENSMUSP00000028392   L--lrIGAVNCgdDRMLC-rmkGvNSYPsLfiFRsGmaa--VKYNGDRSkEslVaFAmqH
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    LtfVrvGmlqCakiK---------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       i--VKvaAVNCKyhnsfCYNnMrISSYPsLyFypyGkhgsfiyYNGahtfEAlekFvLkY
 Hmel_HMEL006779-PA      v--IKvGAVNCKyynsfCYNtMrIgSYPTLLF----------------------------

 Nvit_NV12754-PA       IdadIrEIskSvWnllfEGndkSienPvLIFvCgenryCFTkDERLRIAAIFDemVDVkv
 Lhum_LH12008-RA       lNihIfEIteSQWkqfLrGkn-iihrPmLIFiCvdqqnCFTSDERLtVAAVFDkLIDVrv
 Pbar_PB17534-RA       lNiqIpEIneSQWelfLrGkn-ivqrPmLIFiCgvqgnCFTSnERLiVgAtFDkLIDVrm
 Hsap_ENSP00000264065     VrstvtElwtgnfvnsIQtaf-AAgigwLItFCskggDClTSqtRLRlsgMlDGLVnVgw
 Mmus_ENSMUSP00000028392   VrstvtElstgnfvnaIEtaf-AAgvgwLItFCskgeDClTSqtRLRlsgMlDGLVnVgw
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       INnkInvVkvnQar--------StnqPtLyvl---deDaiTdEvitRIAfqlnGiatVvk
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       FhC--kDndCgSvlsdstgvVYLPp---pNdAnfKPvLFeDvLevEdlVkkIlEQLPEpQ
 Lhum_LH12008-RA       FiC--EnDnCHNaiyyNthAVYLPi---YNtSvwEPIfFdDlLDinvlIeQlwEQLPnpQ
 Pbar_PB17534-RA       FtC--EsDsCHdkishNiyAVYLPt---YNiSfwEPIfFnsisDiKtlIeElssQLPnpQ
 Hsap_ENSP00000264065     mdCatQDnlCkSldittsttaYfPpGATlNnkeknsILFlnsLDaKeIylEVihnLPDfe
 Mmus_ENSMUSP00000028392   vdCdaQDslCkSldttasttaYfPpGATlNdrekssvLFlnsLDaKeIymEIihnLPDfe
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       -----agDairrkltdNdeAIfvfk---YkqThrD----itsLgeanIInsVlnsLPtiQ
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       dinddqFEdIldDL----KRkSndgWLICFYiGhatd-fDvlLKhLpsiLKD--VNLaKI
 Lhum_LH12008-RA       eLteNDFkvIettLl---KKsnDipWLICFYiGhpyq-kDldLqikKfsttD--INLGKI
 Pbar_PB17534-RA       eLSnNDFEkvyyDLqhirKakSnviWLVCFYFddvsl-lDlnLqikKlsas---INIGKI
 Hsap_ENSP00000264065     lLSaNtlE----------dRlAhhrWLlfFhFGknenSnDpeLKkLKtlLKnDHIqvGrf
 Mmus_ENSMUSP00000028392   lLSaNqlE----------dRlAhhrWLVfFhFGknenAnDpeLKkLKtlLKnEHIqvGrf
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       riglNNlktIrnNL----RngnDkpWilfFfkkgddk---llLhqLrveLaD--mNfGeI
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       nCgRystLCkNLn----VnhYPaWGVLKPGGA--FELsHGKNtmNDVanFAKsSl-KaqN
 Lhum_LH12008-RA       hCgKngqfCNkLg----VnrYPmWGmLKPGGA--FELnHGKNInNDILkFiKiSm-KttN
 Pbar_PB17534-RA       nCDRyrdLCSkLsskvnVlnYPmWGVIKPGGt--FELnHGKNmkNDILkFtqfr------
 Hsap_ENSP00000264065     DCssapdICSNL-----yvfqPslaVfKgqGtKEyEiHHGKkIlyDILaFAKeSVNshvt
 Mmus_ENSMUSP00000028392   DCssapgICSdL-----yvfqPclaVfKgqGtKEyEiHHGKkIlyDILaFAKeSVNshvt
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    -----sgfCTNi------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       DCDenteLCAsfq----IdetPdWsILKvGGA-----------yqrlvtptsadINKaar
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       vwAlsaqkihDIlgrqN-gEvWFLDWYAPWCPPCmkFLpEvRKASLEFDsSvLhFGTVDC
 Lhum_LH12008-RA       vwAlsSkdvlsIlqriNGDEvWFLDWYtPhCPPCinFLsELRrASLEFDsSmvRFGTIDC
 Pbar_PB17534-RA       ------------------DEaWFLnWFtPqyPlCieFLlELRKASLEFDpSkIRFGTIDC
 Hsap_ENSP00000264065     TlgpQNfpAnD-------kEpWlvDfFAPWCPPCralLpELRrASnll-ygqLKFGTlDC
 Mmus_ENSMUSP00000028392   TlgpQNfpAsD-------kEpWlvDfFAPWCPPCralLpELRKAStll-ygqLKvGTlDC
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       aqslhtlsAaDmkrifdGDvstwvllvAPfrvPwehlvepftqvSLEl-ghnanFGimsC
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       TtHaeICrQYNIrsYPTAMLvNGSttHhFstqr-tAphIVEFInEaMNPtVIhLTSnNFd
 Lhum_LH12008-RA       sVHTiVCNQhNIQyYPTAMLiNGSntyQFtsyk-tAanvIqFInEkrdPSVIELTShNFN
 Pbar_PB17534-RA       TVHTtLCrQYNIQhYPTSMLiNGSdIHQFtskm-tAtyvIqlIrEkINPSVIELTSkNFN
 Hsap_ENSP00000264065     TVHegLCNmYNIQaYPTtvvFNqSnIHEyEGhh-SAEQIlEFIEdlMNPSVvsLTpttFN
 Mmus_ENSMUSP00000028392   TIHegLCNmYNIQaYPTtvvFNqSsIHEyEGhh-SAEQIlEFIEdlrNPSVvsLTpstFN
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       TVdTdgqcrrltegqasvvivNGtltdiyhdvliSeEQvmdlvh----------------
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       KKLgKKRgRhlWVVDyFaPWCgPCQqLAPEWtqVAKALKpLSnVkiASVDCEaQkSvCQa
 Lhum_LH12008-RA       rKLaKKKsKviWIVDyFaPWCaPCQrLAsEWiiVAKSLssLSfVNVASVDCqaEaSlCts
 Pbar_PB17534-RA       hKLamKtsKvmWIVDyFvsWCgPCQkLAPEWitVAKSLnnLSfVkVASVnCEtEaSlCQs
 Hsap_ENSP00000264065     ElvtqrKhnevWmVDFYsPWChPCQvLmPEWkrmArTLtgL--iNVgSIDCqqyhSFCaQ
 Mmus_ENSMUSP00000028392   ElvkqrKhdevWmVDFYsPWChPCQvLmPEWkrmArTLtgL--iNVgSVDCqqyhSFCtQ
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ------------------------------------------------------------
 Dple_DPOGS212610       ------RrsvgWLVaFmpkcgstChrLlhqmriVAKrLKpLesVrVgvllCEnQsgFC--
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       QsIRsYPtIRLYPmgSEglnsVaLYNG-qRDAtSlLkWitqFLPvKVqDLNdhnleKsVL
 Lhum_LH12008-RA       QGVRsYPNIRMYPleSEglskVvfYNG-qRDslSILtWitrFfPsKInDLNpsdyqK-VL
 Pbar_PB17534-RA       QGVRsYPNIRLYPlgSEglstVaLYNG-qRDslSILtWitmFfPkKVyDLqssnyrK-sL
 Hsap_ENSP00000264065     enVQRYPeIRffPpkSnkaYhyhsYNGWnRDAySlriWgLgFLPqvstDLtpQTFsekVL
 Mmus_ENSMUSP00000028392   enVQRYPeIRfYPqkSskaYqyhsYNGWnRDAySlrsWgLgFLPqasiDLtpQTFnekVL
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    ----RsataRLYPiaSgqhYsVsLqh--lsqApyILeWaLqFIddsVvkLNwKlFaKtVi
 Dple_DPOGS212610       -GnvRsPtlRyYPpkhshlYtVsLqh--lseApyILeWaLeyIdksVtpitwRTFtKdVi
 Hmel_HMEL006779-PA      -----YPNV---------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       k-------tddivLVDyYAPwCGhCiilePqFAIAAqLLeNKVrFarlNCdhYryyCgqA
 Lhum_LH12008-RA       s-------sKriWiVEFYlPQCwrCQkMePEFAIAAqLLe-KVKFGrINCnyYmheCaNA
 Pbar_PB17534-RA       d-------sKhiWiiNFYlPRCwyCQkMePEFAIAAqv----------------------
 Hsap_ENSP00000264065     q-------GKnhWviDFYAPwCGpCQnfaPEFellArMiKgKVKaGKVdCqaYaqtCQkA
 Mmus_ENSMUSP00000028392   q-------GKthWvVDFYAPwCGpCQnfaPEFellArMiKgKVraGKVdCqaYpqtCQkA
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    aEElnptsGnkpWLVyFhSPRCyrCyeMyadFAIAgiLLnNaVqlGKVNClnerglCQHe
 Dple_DPOGS212610       aED-----vKkpWLVyFhSPRCyrCyeMyPdFAIlsifLKNniqFGKVNCvserglCQHe
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       GIRAYPtLKLYstRqhRnslqDgIRIkAstAESIrdevlalLpKnpA------vekkptl
 Lhum_LH12008-RA       nvevfPtLiLYnpKqktKNrytgmRIaAttAQaIkdaIleii---------------dsr
 Pbar_PB17534-RA       ------------------------------------------------------------
 Hsap_ENSP00000264065     GIRAYPtvKfYfyeraKRNfqEe-QINtRDAKaIaAlIsekLetlrn----------qgk
 Mmus_ENSMUSP00000028392   GIKAYPSvKLYqyeraKKsiwEe-QINSRDAKtIaAlIygkLetlqS----------qvk
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    hItsYPSLKLYlgRNsRqrfssvVtlqvRDhKSIleeIephLrRydAsLLaTrdgaasns
 Dple_DPOGS212610       hItsYPSiKLYlsRN-KKNpsriIplqAKnylSllqdIqphvtKydndLLqSiqnigiks
 Hmel_HMEL006779-PA      ------------------------------------------------------------

 Nvit_NV12754-PA       aqqDnp
 Lhum_LH12008-RA       akHDEL
 Pbar_PB17534-RA       ------
 Hsap_ENSP00000264065     rnkDEL
 Mmus_ENSMUSP00000028392   rnkDEL
 Bmor_BGIBMGA005230-PA    irHDEf
 Dple_DPOGS212610       hirDEL
 Hmel_HMEL006779-PA      ------