Input MCL group: "MCL22450"

Species#GenesGene list
Homo sapiens0
Mus musculus0
Pediculus h. humanus0
Pogonomyrmex barbatus0
Linepithema humile0
Apis mellifera0
Nasonia vitripennis0
Tribolium castaneum0
Bombyx mori1BGIBMGA000990-PA
Heliconius melpomene1HMEL006831-PA
Danaus plexippus1DPOGS212196
Anopheles gambiae0
Aedes aegypti0
Drosophila pseudobscura1PSEGA22370-PA
Drosophila melanogaster0
Multiple alignment:

 Dpse_PSEGA22370-PA     -------------------------------------------madsddDsVasFktaE-
 Bmor_BGIBMGA000990-PA   MDNLYtKGELLQVHTKNyDVFEGRFYSMaQDKtKISLYdVKEiPhgDaNDGVlHyYDSEi
 Dple_DPOGS212196      MDNLYMKGELLQlHTKNseViEGRFYSiTnDKSKISLYEVKEsPqsDkNeGVCHyYDtEV
 Hmel_HMEL006831-PA     MDNiYMKGELLQVHiKNnDivEGRFYnMTKDKSKISLYEVKElPqtqlNeGVCHFYESEV

 Dpse_PSEGA22370-PA     ----eIspsrEKTifplmshElsslerklnrivyIqQaDaayHkALnDmrdQlsIsViae
 Bmor_BGIBMGA000990-PA   RevVKlQEstEKkvLKISQtkyEEIlKISKKYIFINQVDkSFHEAVDDLNQQdFIaVSgD
 Dple_DPOGS212196      RNIVKlQEpNEqTFLKITQkECEEIlKISKKYvFINQIDhSFHDAmDDLNQysFIciStD
 Hmel_HMEL006831-PA     RNIiKIkDeNkqnYLKISEkECEnIiKISKrYIyINQVDhtFHEAIDDLssytYIgVStD

 Dpse_PSEGA22370-PA     pSlyGRhrpvavLVvaTanQtYvFDIQaLg--AFfpeLKKLLEakyPrKvVHyshrISDq
 Bmor_BGIBMGA000990-PA   GANMGRKCKMPFLVLSTdhQIYIFDIQVmQYHAFeSGLKKiLEgDsPKKIaHDCRKlSDC
 Dple_DPOGS212196      GgNMGRKCKLPFLVLSTpaQIYIFDIQVLQhHAFdAGLKKLLEsDhPKKIVHDCRKISDC
 Hmel_HMEL006831-PA     GANMGRKCKMPFLViSTpqQIYIFDIQVLQYHgFdAGLKKvLEnEsPKKIVHDCRKlSDC

 Dpse_PSEGA22370-PA     LfyKHqitLtgfsDTfValcvarqdKSacSLPeaisSvlnipLrelLsdEvtgvsEsrql
 Bmor_BGIBMGA000990-PA   LYHKHNVKLKSVFDTQVGDLIITKNKkv-TLPNkVRSLgEC-LtNYLGlQqNTIdEKLkg
 Dple_DPOGS212196      LYHKHNVKLnSVFDTQVGDLIITRNKTg-rLPNnVKSLsEC-LNtYLGlrlNTIQdKLDi
 Hmel_HMEL006831-PA     LYHKHNVKLKSVFDTQVGDLIISRNKTg-SLPskVKtLaEC-fNNYLGlkpNTIQEKLDi

 Dpse_PSEGA22370-PA     F--TaRPLSgdqfrfLgRmAiLqHqmhDrltfghicagmqrMsatFsqsfcrfrngCdVa
 Bmor_BGIBMGA000990-PA   l------LhlakfsrLnpeAnLeasgytvl-------------------------ksvtE
 Dple_DPOGS212196      iKCnERPLSttikesLaRnvcymHrfsEiIN--------EQMMLPFvRGV-----eCyVE
 Hmel_HMEL006831-PA     vKCTERPLStcikdtLaKnisylHclsEvIN--------DQMMLPFvRGV-----eCfIE

 Dpse_PSEGA22370-PA     pymgpksrfgfqyidtHyKsavgsLPvDyEidhaek
 Bmor_BGIBMGA000990-PA   SIvS--------Lsatkld-----vscvyDdgsniv
 Dple_DPOGS212196      SIrSCDDfkAWELCGKHaQ-----LPkDFksaiey-
 Hmel_HMEL006831-PA     NVrSCDDfkAWELCGKqyQ-----LPkEFrsaiey-