Queried GO terms:

  idGO:0046525   Detailed information
  namexylosylprotein 4-beta-galactosyltransferase activity
  namespacemolecular_function
  def"Catalysis of the reaction: UDP-galactose + O-beta-D-xylosylprotein = UDP + 4-beta-D-galactosyl-O-beta-D-xylosylprotein." [EC:2.4.1.133]
  synonym"galactosyltransferase I activity" RELATED [EC:2.4.1.133]
  synonym"UDP-D-galactose:D-xylose galactosyltransferase activity" EXACT [EC:2.4.1.133]
  synonym"UDP-D-galactose:xylose galactosyltransferase activity" EXACT [EC:2.4.1.133]
  synonym"UDP-galactose:O-beta-D-xylosylprotein 4-beta-D-galactosyltransferase activity" EXACT [EC:2.4.1.133]
  synonym"UDP-galactose:xylose galactosyltransferase activity" EXACT []
  synonym"UDPgalactose:O-beta-D-xylosylprotein 4-beta-D-galactosyltransferase activity" EXACT [EC:2.4.1.133]
  synonym"uridine diphosphogalactose-xylose galactosyltransferase activity" EXACT [EC:2.4.1.133]
  xrefEC:2.4.1.133
  xrefMetaCyc:2.4.1.133-RXN
  is_aGO:0035250 ! UDP-galactosyltransferase activity

Monarch genes with this GO terms:

  DPGLEAN03434