DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00035712111014HEAT
Gene list

DPGLEAN00825
DPGLEAN16637
DPGLEAN09978
DPGLEAN16848
DPGLEAN13810
DPGLEAN12162
DPGLEAN08363
DPGLEAN05722
DPGLEAN19993
DPGLEAN13538
DPGLEAN20866
DPGLEAN19734


BGIBMGA003635
BGIBMGA002972
BGIBMGA002998
BGIBMGA005527
BGIBMGA002840
BGIBMGA006025
BGIBMGA004674
BGIBMGA002237
BGIBMGA003361
BGIBMGA003365
BGIBMGA002340FBpp0076709
FBpp0076711
FBpp0070850
FBpp0071178
FBpp0082148
FBpp0294036
FBpp0078500
FBpp0112471
FBpp0297239
FBpp0084679
TC005832
TC001725
TC013858
TC030696
TC010646
TC014672
TC006821
TC013052
TC008834
TC003698
TC009046
TC010870
TC006548
TC012508