DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR001360282419Glycoside hydrolase, family 1
Gene listDPGLEAN18878
DPGLEAN18916
DPGLEAN00824
DPGLEAN08140
DPGLEAN09686
DPGLEAN09689
DPGLEAN09688
DPGLEAN07635
DPGLEAN18126
DPGLEAN14870
DPGLEAN13797
DPGLEAN16470
DPGLEAN07201
DPGLEAN03749
DPGLEAN01549
DPGLEAN01551
DPGLEAN19450
DPGLEAN19451
DPGLEAN13579
DPGLEAN22619
DPGLEAN04108
DPGLEAN04109
DPGLEAN22373
DPGLEAN04174
DPGLEAN03111
DPGLEAN03112
DPGLEAN03113
DPGLEAN03114
BGIBMGA005602
BGIBMGA014148
BGIBMGA014149
BGIBMGA014189
BGIBMGA014192
BGIBMGA014190
BGIBMGA014187
BGIBMGA014188
BGIBMGA014178
BGIBMGA014146
BGIBMGA014147
BGIBMGA014145
BGIBMGA014144
BGIBMGA014191
BGIBMGA014150
BGIBMGA010735
BGIBMGA002450
BGIBMGA003512
BGIBMGA010811
BGIBMGA010812
BGIBMGA010536
BGIBMGA010537
BGIBMGA005785
BGIBMGA002660
FBpp0075080TC016296
TC010051
TC010052
TC014909
TC009015
TC009016
TC009017
TC009018
TC011196