DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0065891310139Glycosyl hydrolase, family 13, subfamily, catalytic domain
Gene list
DPGLEAN20294
DPGLEAN15939
DPGLEAN15940
DPGLEAN15941
DPGLEAN18787
DPGLEAN11885
DPGLEAN16143
DPGLEAN03180
DPGLEAN03181
DPGLEAN03182
DPGLEAN07253
DPGLEAN05019
DPGLEAN05020
BGIBMGA007451
BGIBMGA003057
BGIBMGA003055
BGIBMGA003056
BGIBMGA005068
BGIBMGA005239
BGIBMGA005240
BGIBMGA006066
BGIBMGA006067
BGIBMGA001876FBpp0086263
FBpp0079859
FBpp0087826
FBpp0087827
FBpp0087828
FBpp0087831
FBpp0087837
FBpp0087838
FBpp0271830
FBpp0292313
FBpp0086155
FBpp0087836
FBpp0086136
TC000941
TC000944
TC000936
TC000937
TC000938
TC000939
TC008357
TC008358
TC008359