DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00667018131819Cyclin
Gene list


DPGLEAN14269
DPGLEAN05838
DPGLEAN00858
DPGLEAN12189
DPGLEAN15287
DPGLEAN02765
DPGLEAN13085
DPGLEAN19888
DPGLEAN19702
DPGLEAN16869
DPGLEAN10408
DPGLEAN01484
DPGLEAN17256
DPGLEAN22658
DPGLEAN12819
DPGLEAN07067
DPGLEAN09834
DPGLEAN05265

BGIBMGA005969
BGIBMGA001250
BGIBMGA013648
BGIBMGA010215
BGIBMGA008671
BGIBMGA008688
BGIBMGA006014
BGIBMGA001142
BGIBMGA001198
BGIBMGA011338
BGIBMGA003747
BGIBMGA003777
BGIBMGA004023


FBpp0082469
FBpp0085295
FBpp0289620
FBpp0079615
FBpp0084103
FBpp0071822
FBpp0070418
FBpp0083045
FBpp0086798
FBpp0294012
FBpp0291523
FBpp0074968
FBpp0075807
FBpp0070141
FBpp0078093
FBpp0085163
FBpp0079843
FBpp0072987

TC009354
TC001749
TC010900
TC013890
TC014544
TC013369
TC013167
TC007158
TC007193
TC002120
TC008270
TC009105
TC001982
TC009550
TC009573
TC003902
TC005609
TC000577
TC015839