DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00897413121128TRAF-like
Gene listDPGLEAN09874
DPGLEAN15848
DPGLEAN07386
DPGLEAN07431
DPGLEAN00948
DPGLEAN16636
DPGLEAN13333
DPGLEAN09257
DPGLEAN21774
DPGLEAN19213
DPGLEAN03765
DPGLEAN01522
DPGLEAN22278BGIBMGA002780
BGIBMGA012495
BGIBMGA001290
BGIBMGA009461
BGIBMGA004710
BGIBMGA007315
BGIBMGA007317
BGIBMGA012782
BGIBMGA002878
BGIBMGA004673
BGIBMGA012134
BGIBMGA012183
FBpp0072874
FBpp0075265
FBpp0073474
FBpp0070458
FBpp0074051
FBpp0111838
FBpp0080156
FBpp0290897
FBpp0099767
FBpp0071136
FBpp0075091

TC004562
TC000632
TC014541
TC013427
TC013428
TC010588
TC013200
TC005316
TC008828
TC008895
TC008901
TC012298
TC006740
TC004464
TC004465
TC010300
TC000502
TC012013
TC005683
TC002979
TC006153
TC006154
TC001774
TC003283
TC007706
TC007710
TC014617
TC005105