DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01103219251226GroES-like
Gene list

DPGLEAN20304
DPGLEAN18784
DPGLEAN18630
DPGLEAN10929
DPGLEAN13178
DPGLEAN21949
DPGLEAN12924
DPGLEAN00556
DPGLEAN15125
DPGLEAN00208
DPGLEAN10342
DPGLEAN22118
DPGLEAN15634
DPGLEAN04125
DPGLEAN20476
DPGLEAN00776
DPGLEAN19502
DPGLEAN10315
DPGLEAN10316BGIBMGA005615
BGIBMGA008579
BGIBMGA008581
BGIBMGA012400
BGIBMGA012398
BGIBMGA012399
BGIBMGA013047
BGIBMGA013154
BGIBMGA013658
BGIBMGA007098
BGIBMGA007099
BGIBMGA007100
BGIBMGA008602
BGIBMGA011922
BGIBMGA005505
BGIBMGA005506
BGIBMGA013285
BGIBMGA002099
BGIBMGA008873
BGIBMGA012009
BGIBMGA012032
BGIBMGA004655
BGIBMGA001873
BGIBMGA001874
BGIBMGA011209

FBpp0077340
FBpp0077342
FBpp0297101
FBpp0081767
FBpp0271767
FBpp0081141
FBpp0088031
FBpp0082377
FBpp0086748
FBpp0075609
FBpp0288532
FBpp0081800


TC004574
TC015337
TC015339
TC015340
TC006099
TC006100
TC006101
TC006405
TC009520
TC030683
TC014689
TC006794
TC013081
TC010501
TC015399
TC015400
TC001136
TC001137
TC001138
TC013567
TC009106
TC009286
TC009287
TC009288
TC009289
TC011522