DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0115831681721Chitinase II
Gene list
DPGLEAN06284
DPGLEAN07368
DPGLEAN14659
DPGLEAN09244
DPGLEAN21842
DPGLEAN21846
DPGLEAN06807
DPGLEAN19283
DPGLEAN19614
DPGLEAN16076
DPGLEAN06000
DPGLEAN18933
DPGLEAN22454
DPGLEAN00073
DPGLEAN08211
DPGLEAN08275

BGIBMGA000648
BGIBMGA005859
BGIBMGA010240
BGIBMGA009695
BGIBMGA008709
BGIBMGA009890
BGIBMGA008900
BGIBMGA006874

FBpp0110419
FBpp0071473
FBpp0298358
FBpp0079207
FBpp0071472
FBpp0080417
FBpp0080418
FBpp0072677
FBpp0071463
FBpp0071471
FBpp0072985
FBpp0082294
FBpp0086257
FBpp0071329
FBpp0071000
FBpp0080421
FBpp0085849
TC009175
TC009176
TC009177
TC009178
TC009179
TC009180
TC012734
TC006344
TC013917
TC013918
TC009872
TC015481
TC001770
TC009624
TC009625
TC009626
TC009627
TC009628
TC009629
TC009630
TC003876