DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01378020151831Glycosyl hydrolase, family 13, all-beta
Gene list


DPGLEAN15868
DPGLEAN18787
DPGLEAN06563
DPGLEAN08615
DPGLEAN08641
DPGLEAN08668
DPGLEAN06743
DPGLEAN21581
DPGLEAN21629
DPGLEAN12637
DPGLEAN03180
DPGLEAN03181
DPGLEAN03182
DPGLEAN07253
DPGLEAN05019
DPGLEAN05020
DPGLEAN01997
DPGLEAN09802
DPGLEAN19764
DPGLEAN14227BGIBMGA001695
BGIBMGA007451
BGIBMGA003057
BGIBMGA003055
BGIBMGA003056
BGIBMGA013129
BGIBMGA013130
BGIBMGA005142
BGIBMGA005240
BGIBMGA001129
BGIBMGA001728
BGIBMGA011378
BGIBMGA012267
BGIBMGA001876
BGIBMGA004000
FBpp0079632
FBpp0086263
FBpp0112317
FBpp0079549
FBpp0079859
FBpp0087838
FBpp0079620
FBpp0086155
FBpp0086845
FBpp0079343
FBpp0083833
FBpp0292117
FBpp0086136
FBpp0082633
FBpp0081509
FBpp0086316
FBpp0079344
FBpp0079346

TC009186
TC004619
TC000637
TC000638
TC008779
TC008780
TC008781
TC010035
TC009845
TC000940
TC000941
TC000942
TC000943
TC000944
TC007420
TC000936
TC000937
TC000938
TC000939
TC009634
TC009635
TC009636
TC006453
TC006454
TC006455
TC006456
TC014283
TC002464
TC002465
TC002466
TC002467