DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00229315151112Amino acid/polyamine transporter I
Gene list


DPGLEAN18887
DPGLEAN09601
DPGLEAN14685
DPGLEAN18515
DPGLEAN18518
DPGLEAN14024
DPGLEAN14025
DPGLEAN19255
DPGLEAN08773
DPGLEAN22642
DPGLEAN02036
DPGLEAN02034
DPGLEAN02880
DPGLEAN14163
DPGLEAN20648
BGIBMGA005373
BGIBMGA007713
BGIBMGA004739
BGIBMGA004738
BGIBMGA002988
BGIBMGA010801
BGIBMGA003856
BGIBMGA012288
BGIBMGA012286
BGIBMGA012287
BGIBMGA003178
BGIBMGA014266
BGIBMGA014238
BGIBMGA014265
BGIBMGA014240
FBpp0074557
FBpp0271785
FBpp0293626
FBpp0073761
FBpp0113021
FBpp0080992
FBpp0110181
FBpp0084502
FBpp0077892
FBpp0085146
FBpp0078207
TC000687
TC014779
TC011826
TC013142
TC013186
TC006663
TC003203
TC001934
TC001935
TC001936
TC001941
TC000583