DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR01309919141417Ion transport 2
Gene list


DPGLEAN01972
DPGLEAN17058
DPGLEAN17263
DPGLEAN04003
DPGLEAN08627
DPGLEAN09465
DPGLEAN09145
DPGLEAN15274
DPGLEAN05620
DPGLEAN17995
DPGLEAN03160
DPGLEAN00610
DPGLEAN19337
DPGLEAN12082
DPGLEAN10159
DPGLEAN15517
DPGLEAN15531
DPGLEAN10528
DPGLEAN05235
BGIBMGA013382
BGIBMGA013581
BGIBMGA014562
BGIBMGA005082
BGIBMGA013156
BGIBMGA012882
BGIBMGA005272
BGIBMGA000983
BGIBMGA013274
BGIBMGA012949
BGIBMGA009081
BGIBMGA001530
BGIBMGA002286
BGIBMGA008375

FBpp0290868
FBpp0289141
FBpp0081523
FBpp0073260
FBpp0291165
FBpp0083069
FBpp0294058
FBpp0072545
FBpp0292199
FBpp0087579
FBpp0087858
FBpp0111557
FBpp0100089
FBpp0290964

TC006244
TC014979
TC006061
TC006062
TC000334
TC014960
TC000254
TC001024
TC014196
TC013295
TC011670
TC011671
TC007442
TC004362
TC008009
TC003483
TC011288