DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR0090381210128GOLD
Gene listDPGLEAN03346
DPGLEAN11058
DPGLEAN20612
DPGLEAN07798
DPGLEAN00398
DPGLEAN15824
DPGLEAN08497
DPGLEAN04082
DPGLEAN13431
DPGLEAN00050
DPGLEAN17829
DPGLEAN15587
BGIBMGA004891
BGIBMGA008523
BGIBMGA006629
BGIBMGA006508
BGIBMGA009838
BGIBMGA010959
BGIBMGA002898
BGIBMGA012981
BGIBMGA012173
BGIBMGA004910


FBpp0081576
FBpp0080608
FBpp0071663
FBpp0073785
FBpp0070643
FBpp0078902
FBpp0074582
FBpp0081571
FBpp0072461
FBpp0084133
FBpp0290663
FBpp0073441
TC016304
TC000379
TC012624
TC007892
TC001091
TC002162
TC015633
TC011294