DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00056914121416HECT
Gene listDPGLEAN03318
DPGLEAN00405
DPGLEAN09451
DPGLEAN06818
DPGLEAN08439
DPGLEAN12897
DPGLEAN02693
DPGLEAN10406
DPGLEAN02265
DPGLEAN08715
DPGLEAN14548
DPGLEAN17250
DPGLEAN19055
DPGLEAN19056


BGIBMGA005933
BGIBMGA010628
BGIBMGA003648
BGIBMGA001267
BGIBMGA006621
BGIBMGA006637
BGIBMGA007076
BGIBMGA012636
BGIBMGA012577
BGIBMGA007894
BGIBMGA007519
BGIBMGA007539
FBpp0077497
FBpp0086011
FBpp0292914
FBpp0289746
FBpp0075916
FBpp0292725
FBpp0079663
FBpp0290288
FBpp0081568
FBpp0290558
FBpp0072563
FBpp0072169
FBpp0076247
FBpp0073898


TC016228
TC007799
TC013932
TC011808
TC011840
TC014081
TC008896
TC006704
TC014416
TC010408
TC010285
TC011206
TC000971
TC000997
TC007046
TC004152