DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00148720182019Bromodomain
Gene listDPGLEAN21502
DPGLEAN09919
DPGLEAN02108
DPGLEAN02111
DPGLEAN10615
DPGLEAN10653
DPGLEAN13830
DPGLEAN09280
DPGLEAN11158
DPGLEAN06850
DPGLEAN11251
DPGLEAN19207
DPGLEAN16511
DPGLEAN19355
DPGLEAN02278
DPGLEAN22267
DPGLEAN05485
DPGLEAN12056
DPGLEAN15598
DPGLEAN03392
BGIBMGA008931
BGIBMGA001497
BGIBMGA001666
BGIBMGA009749
BGIBMGA009251
BGIBMGA013538
BGIBMGA010710
BGIBMGA010711
BGIBMGA009466
BGIBMGA009575
BGIBMGA007052
BGIBMGA012992
BGIBMGA009065
BGIBMGA000815
BGIBMGA000853
BGIBMGA000532
BGIBMGA003378
BGIBMGA006818


FBpp0085699
FBpp0085204
FBpp0088092
FBpp0083911
FBpp0079111
FBpp0071950
FBpp0292763
FBpp0083320
FBpp0083988
FBpp0111979
FBpp0085183
FBpp0071074
FBpp0084763
FBpp0072421
FBpp0293442
FBpp0291862
FBpp0087051
FBpp0075280
FBpp0075701
FBpp0084115
TC004983
TC000618
TC006094
TC030765
TC000311
TC010913
TC013875
TC014774
TC014936
TC030708
TC011073
TC009937
TC010150
TC002507
TC002957
TC008222
TC012345
TC004357
TC007718