DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00095314132129Chromo domain
Gene list
DPGLEAN03516
DPGLEAN03619
DPGLEAN18698
DPGLEAN04776
DPGLEAN18067
DPGLEAN08436
DPGLEAN21779
DPGLEAN16911
DPGLEAN02729
DPGLEAN17734
DPGLEAN16600
DPGLEAN15477
DPGLEAN17234
DPGLEAN08874BGIBMGA006995
BGIBMGA006904
BGIBMGA006109
BGIBMGA005925
BGIBMGA006289
BGIBMGA011499
BGIBMGA012860
BGIBMGA002931
BGIBMGA010146
BGIBMGA011788
BGIBMGA001581
BGIBMGA005426
BGIBMGA003497
FBpp0086055
FBpp0074258
FBpp0070794
FBpp0080008
FBpp0078059
FBpp0081494
FBpp0289115
FBpp0082579
FBpp0297122
FBpp0074766
FBpp0086056
FBpp0082583
FBpp0083702
FBpp0291019
FBpp0111634
FBpp0289454
FBpp0079251
FBpp0077134
FBpp0078219
FBpp0070636
FBpp0099808
TC011468
TC012645
TC010620
TC005154
TC010986
TC011005
TC014676
TC012115
TC008693
TC005266
TC004466
TC003691
TC001103
TC001841
TC001858
TC012316
TC010805
TC015252
TC015268
TC004351
TC009635
TC002327
TC010689
TC008562
TC001911
TC014275
TC003573
TC008142
TC005040