DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00021716161212Tubulin
Gene listDPGLEAN03341
DPGLEAN00513
DPGLEAN11867
DPGLEAN17287
DPGLEAN17288
DPGLEAN18350
DPGLEAN14912
DPGLEAN12277
DPGLEAN12697
DPGLEAN10386
DPGLEAN10382
DPGLEAN10381
DPGLEAN19444
DPGLEAN08771
DPGLEAN20194
DPGLEAN17773
BGIBMGA009132
BGIBMGA009133
BGIBMGA009131
BGIBMGA004542
BGIBMGA002542
BGIBMGA001683
BGIBMGA007790
BGIBMGA002103
BGIBMGA001707
BGIBMGA004603
BGIBMGA004681
BGIBMGA013413
BGIBMGA013500
BGIBMGA003296
BGIBMGA003441
BGIBMGA003442
FBpp0072177
FBpp0077326
FBpp0081565
FBpp0080769
FBpp0084630
FBpp0076122
FBpp0085721
FBpp0082964
FBpp0081524
FBpp0081062
FBpp0076678
FBpp0081153
TC004947
TC004522
TC014883
TC000273
TC011027
TC011969
TC004873
TC003644
TC009035
TC010829
TC009589
TC009590