DanausBombyxDrosophilaTribolium
Geneset16866146231391916645
IPR00906027223333UBA-like
Gene list
DPGLEAN20284
DPGLEAN11830
DPGLEAN14365
DPGLEAN03302
DPGLEAN08003
DPGLEAN02188
DPGLEAN00792
DPGLEAN20524
DPGLEAN21306
DPGLEAN11851
DPGLEAN14864
DPGLEAN18622
DPGLEAN16199
DPGLEAN11139
DPGLEAN15371
DPGLEAN17883
DPGLEAN03814
DPGLEAN03155
DPGLEAN01334
DPGLEAN00181
DPGLEAN22210
DPGLEAN22280
DPGLEAN12828
DPGLEAN13480
DPGLEAN02425
DPGLEAN04349
DPGLEAN10283


BGIBMGA000627
BGIBMGA009216
BGIBMGA013314
BGIBMGA005051
BGIBMGA009500
BGIBMGA008447
BGIBMGA007346
BGIBMGA002113
BGIBMGA009877
BGIBMGA011780
BGIBMGA001038
BGIBMGA003826
BGIBMGA001551
BGIBMGA009941
BGIBMGA003119
BGIBMGA010446
BGIBMGA003300
BGIBMGA006330
BGIBMGA005481
BGIBMGA013974
BGIBMGA002620
BGIBMGA006819FBpp0088069
FBpp0088484
FBpp0076124
FBpp0073267
FBpp0076470
FBpp0100030
FBpp0072976
FBpp0074054
FBpp0298376
FBpp0083927
FBpp0088167
FBpp0080547
FBpp0297153
FBpp0086397
FBpp0076342
FBpp0078563
FBpp0289272
FBpp0074200
FBpp0081281
FBpp0088191
FBpp0084820
FBpp0083896
FBpp0297285
FBpp0074368
FBpp0072712
FBpp0290558
FBpp0074519
FBpp0085669
FBpp0099683
FBpp0076944
FBpp0070475
FBpp0073898
FBpp0084254
TC004924
TC007125
TC002672
TC000324
TC009985
TC010058
TC013702
TC013916
TC011939
TC008669
TC006624
TC007486
TC013107
TC006679
TC002261
TC010440
TC010119
TC010338
TC009024
TC004781
TC012540
TC003318
TC005575
TC005589
TC000539
TC000567
TC003401
TC003444
TC003458
TC015662
TC007685
TC004152
TC008131